Voor alle juridische zaken bij samenwerking in de zorg

OVER ZINZ


Achtergrond mr drs Titia Hollman, oprichter en eigenaar van ZinZ - Juridisch Advies

"20 jaar geleden heb ik de studies Rechten (Gezondheidsrecht) en Gezondheidswetenschappen (Beleid en Beheer van de Gezondheidszorg) afgerond, aan de universiteit van Maastricht. Aanvullend heb ik diverse opleidingen gevolgd op het gebied van management, leidinggeven en organisatie-advisering. 

Sinds 1995 ben ik werkzaam binnen de gezondheidszorg, zowel in de eerste- als de tweedelijn (algemeen ziekenhuis, psychiatrie, branchevereniging, regionaal indicatie orgaan en huisartsenpost). 

In mijn loopbaan ging mijn belangstelling al vrij snel uit naar de bestuurlijk-juridische aspecten van organisaties; naar de wijze waarop zorgorganisaties zijn ingericht. Dit gegeven heb ik aangegrepen om dit vakgebied verder uit te bouwen.

Sinds enkele jaren leg ik mij toe op juridische advisering en ondersteuning van organisaties op het gebied van juridische en organisatiestructuren."

Titia Hollman