Voor alle juridische zaken bij samenwerking in de zorg

KLANTENKlanten van ZinZ - Juridisch Advies zijn:

- eerstelijns medici en paramedici

- eerstelijns zorggroepen     

- mono- en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden  

- beroeps- en brancheorganisaties  

- huisartsenposten

- huisartsenlaboratoria

- gezondheidscentra

- ziekenhuizen en zorginstellingen

- regionale ondersteuningsstructuren (ROS'en)

- adviesbureaus in de zorg

- advocatenkantoren  

- transmurale stichtingen

- nascholings- en opleidingsinstituten

- facilitaire bedrijven in de zorg