Voor alle juridische zaken bij samenwerking in de zorg

OVER ZINZZinZ is de afkorting voor Zakelijkheid in Zorg en is opgericht door mr drs Titia Hollman.

ZinZ - Juridisch Advies is een landelijk werkend juridisch adviesbureau dat partijen in de zorg adviseert en ondersteunt die vanuit inhoudelijke, strategische, bedrijfsmatige of andere motieven (willen) samenwerken en organisaties die hierin een (faciliterende) rol hebben.

ZinZ werkt met een team van juristen en advocaten met uitgebreide ervaring in de zorgsector en gespecialiseerd in:

- gezondheidsrecht

- ondernemingsrecht

- mededingingsrecht

- fiscaal recht

- arbeidsrecht

- zorgverzekeringsrecht

- tariefregulering NZa

- huurrecht


Hierdoor heeft ZinZ een antwoord op alle juridische vragen rondom samenwerken in de zorg.

ZinZ wil bereiken dat organisaties binnen de zorg:

- komen tot heldere afspraken tussen in- en externe samenwerkingspartners en deze vastleggen in juridische documenten

- bewust kiezen voor een organisatie- en rechtsvorm die het beste aansluit bij hun ambities en te realiseren doelstellingen

- beschikken over een transparante (bestuurs)structuur en werkwijze die voldoet aan de principes van good governance